Hintalista

Henkilöautojen korjaus

huolto/korjaustyötuonti

70€

Pienkoneiden korjaus

huolto/korjaustyötunti

60€

Hitsaus

huolto/korjaustyötunti

80€